Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen

Geldend van 13-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2019 nieuwe regeling

08-05-2017

gmb-2019-201833

Onbekend.