Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent voorwaarden stookontheffing

Geldend van 09-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beekdaelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent voorwaarden stookontheffing
Citeertitel Voorwaarden stookontheffing
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2019 nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-196614

Onbekend.