Regeling vervallen per 16-05-2024

Vastgesteld geconsolideerde Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-08-2019 t/m 15-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Vastgesteld geconsolideerde Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019 16-05-2024 1. Artikel 10 Instandhoudingsplicht, lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen, aan te vullen met de zinsnede: “, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.”

01-07-2019

gmb-2019-193753

Onbekend.