Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1)

Geldend van 01-08-2019 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1)
Citeertitel Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding, Deze regeling vervangt de Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019 01-01-2022 nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-191027

Onbekend.