Regeling vervallen per 03-10-2019

Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte

Geldend van 30-07-2019 t/m 02-10-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte
Citeertitel Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Papendrecht/CVDR625324/CVDR625324_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2019 03-10-2019 Nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-188837

Onbekend.