Regeling vervallen per 01-07-2023

Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019

Geldend van 14-03-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2022 01-07-2023 1e wijz. (art. 1.1, art. 2.1.1 t/m 2.1.20, art. 3.1 en 3.2)

07-03-2022

gmb-2022-107678

Onbekend.
25-07-2019 14-03-2022 Nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-186661

Onbekend.