Regeling vervallen per 25-09-2021

Nadere regeling mantelzorgcompliment

Geldend van 26-07-2019 t/m 24-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regeling mantelzorgcompliment
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2019 01-01-2019 25-09-2021 nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-186655

Onbekend.