Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent organisatie (Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019)

Geldend van 27-07-2019 t/m 10-01-2022

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent organisatie (Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019)
Citeertitel Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Organisatiebesluit Leiden 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2019 01-07-2019 11-01-2022 nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-186220

Onbekend.