Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)
Externe bijlagen exb-2022-71481

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren (https://bit.ly/2GUgx2H)

Aanwijzingsbesluit verbod aanwezigheid overlastgevende honden (2017-46949)

Aanwijzingsbesluit verbod alcohol nuttigen op straat (2011-36645)

Aanwijzingsbesluit hondenverbod Bussloo (2010-07711)

Aanwijzingsbesluit boswachters Vereniging Natuurmonumenten (2010-09021)

Aanwijzingsbesluit Boa's Leisurelands (2017-15674)

Aanwijzingsbesluit gebied verbod onbeheerd stallen (brom)fietsen NS-Sationsgebied Twello (2015-28241)

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet (2013-02039)

Aanwijzingsbesluit verbod op straatartiesten (2011-14786)

Aanwijzingsbesluit parkeerplaats als gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers (GOP's) (2008-02065)

Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) (2021-03335)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 Vierde wijziging

19-12-2022

gmb-2022-582085

157350
28-12-2021 31-12-2022 Derde wijziging

20-12-2021

gmb-2021-476928

2021-62170
15-12-2020 28-12-2021 Tweede wijziging

14-12-2020

gmb-2020-332256

2020-62798
25-12-2019 15-12-2020 Wijziging

16-12-2019

gmb-2019-315420

2019-73602
01-08-2019 25-12-2019 nieuwe regeling

15-07-2019

gmb-2019-185414

2019-29077