Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019

Geldend van 24-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019
Citeertitel Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp vertrouwelijke behandeling aanvraag omgevingsvergunning
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2019 nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-184042

RIS303158 DSO/2019.308