Aanwijzingsbesluit parkeerapparatuurplaatsen gemeente Utrecht

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerapparatuurplaatsen gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Besluit:

Het Aanwijzingsbesluit parkeerapparatuurplaatsen als bedoeld in artikel 10 van de Parkeerbelastingverordening 2020 komt te luiden als volgt:

I

Als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, lid 1, onderdeel a van de Parkeerbelastingverordening 2020 en artikel 2 lid 1 en 2 van de Parkeerplaatsenverordening 2014 mag worden geparkeerd (m.n. parkeerapparatuurplaatsen) de wegen en terreinen gelegen binnen de volgende gebieden worden aangewezen:

Zone A1: nader onder te verdelen in de volgende parkeerrayons:

Rayon 11: De Noordelijke Oude Stad:

Rayon 11 bestaat uit deelrayon 11.100 (Wijk C en omgeving) en deelrayon 11.200 (Janskerkhof en omgeving).

Het deelrayon 11.100 (Wijk C): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Nieuwekade, Oudegracht (westkant), Drieharingenstraat, denkbeeldige lijn naar Vredenburgkade, Catharijnekade en Daalsesingel.

Het deelrayon 11.200 (Janskerkhof en omgeving): alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Stadsbuitengracht, Kromme Nieuwegracht (zelf niet inbegrepen), Trans (zelf niet inbegrepen), Wed, Donkere Gaard, Lichte Gaard, Vismarkt, Stadhuisbrug, Oudegracht Weerdzijde (oostelijke zijde).

Rayon 12: De Zuidelijke Oude Stad:

Rayon 12 bestaat uit deelrayon 12.100 (Nieuwegracht en omgeving) en deelrayon 12.200 (Springweg en omgeving).

Het deelrayon 12.100 (Nieuwegracht en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door: Wed (zelf niet inbegrepen), Trans, Pausdam, Kromme Nieuwegracht, Stadsbuitengracht, Tolsteegbrug, Tolsteegbarriere, Oudegracht (zelf niet inbegrepen).

Het deelrayon 12.200 (Springweg en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Radboudtraverse en de denkbeeldige lijn naar de Drieharingstraat (zelf niet inbegrepen), Oudegracht Weerdzijde (westelijke zijde), Choorstraat, Hanengeschrei, Lijnmarkt, Oudegracht Tolsteegbarriere, Tolsteegbrug, Stadsbuitengracht, Moreelsepark-zuidzijde, Laan van Puntenbrug (tot noordelijkst punt Park Nieuweroord), Moreelsepark-noordzijde, Catharijnebaan.

Rayon 19: Overige plaatsen zone A1

Rayon 19 bestaat uit deelrayon 19.100 (Jaarbeursplein en omgeving) en deelrayon 19.200 (Knipstraat).

Het deelrayon 19.100 (Jaarbeursplein en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten gelegen aan: Jaarbeursplein, Westplein (tussen Van Sijpesteijnkade en Leidseveer tunnel), Mineurslaan, Veemarktplein.

Het deelrayon 9.200 (Knipstraat): bestaat uit de parkeerplaatsen op de Knipstraat.

Zone A2: nader onder te verdelen in de volgende parkeerrayons:

Rayon 13:

Rayon 13 bestaat uit deelrayon 13.100 (Oudwijk), deelrayon 13.200 (Watervogelbuurt), deelrayon 13.300 Dichterswijk

Het deelrayon 13.100 (Oudwijk): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Abstederdijk (inclusief Abstederhof huisnrs. 1 t/m 9 en 10 t/m 18) tot aan spoorlijn, spoorlijn tot aan Minstroom, Minstroom tot aan de Julianalaan, Julianalaan, Wilhelminapark, Burgemeester Reigerstraat (van Wilhelminapark tot aan de spoorwegovergang), spoorlijn tot Zonstraat, Stadsbuitengracht tot aan de Kromme Rijn. Het deelrayon 13.200 (Watervogelbuurt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Krommerijn, Ledig Erf, Oosterkade, Pelikaanstraat, Laan van Soestbergen, Gansstraat tot en met huisnummer 160 en van hieruit de denkbeeldige haakse rechte lijn tot aan de Kromme Rijn.

Het deelrayon 13.300 (Dichterswijk): bestaat uit alle straatparkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Asselijnstraat, Kruisvaart, Vondellaan (zelf niet inbegrepen), Balijelaan (oneven zijde) Merwedekanaal, Van Zijstweg, Croeselaan, Veemarkstraat, Croeselaan (tot aan Veemarktplein, zelf niet inbegrepen) en de Croeselaan tot aan de Asselijnstraat.

Rayon 14:

Rayon 14 bestaat uit deelrayon 14.100 (Buitenwittevrouwen) en deelrayon 14.600 (Hooch Boulandt) en deelrayon 14.700 (Carteiusdriehoek).

Het deelrayon 14.100 (Buitenwittevrouwen): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de goederenspoorlijn tussen Sterrenwijk en Voordorp, Biltstraat-zuidzijde, Wittevrouwensingel, Maliesingel tot aan de spoorwegovergang bij de Zonstraat.

Het deelrayon 14.600 (Hooch Boulandt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in de wijk omsloten door de Stadsbuitengracht, Vaartsche Rijn, spoorlijn Arnhem-Amsterdam en Sterrenhof.

Het deelrayon 14.700 (Cartesiusdriehoek) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Cartesiusweg (even zijde), fietspad vanaf Cartesiusweg richting Locomotiefstraat, Locomotiefstraat, Bielsstraat en spoorlijn Maarssen/Utrecht CS.

Rayon 15:

Rayon 15 bestaat uit deelrayon 15.100 (Hagelbuurt), deelrayon 15.200 (Nieuw Engeland), deelrayon 15.300 (Lombok) en deelrayon 15.400 (Leidseweg en omgeving).

Het deelrayon 15.100 (Hagelbuurt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Daalsetunnel, Westplein, Leidseveertunnel en spoorlijn.

Het deelrayon 15.200 (Nieuw Engeland): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de Daalsetunnel, Vleutenseweg (oneven huisnummers 1 tot en met 433), Van Koetsveldstraat, Cremerplein en spoorlijn Rotterdam/Den Haag-Utrecht.

Het deelrayon 15.300 (Lombok): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Westplein (zelf niet inbegrepen), Leidsche Rijn, Billitonkade en Vleutenseweg (zuidzijde).

Het deelrayon 15.400 (Leidseweg en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Graadt van Roggenweg (huisnummers 1 t/m 93), Muntkade en Leidseweg.

Rayon 18:

Rayon 18 bestaat uit deelrayon 18.100 (Vogelenbuurt en omgeving), deelrayon 18.200 (Wittevrouwen) en deelrayon 18.300 (Pijlsweerd).

Het deelrayon 18.100 (Vogelenbuurt en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Draaiweg, Willem Arntszkade (tot Antonius Matthaeuslaan), Willem van Noortplein (met uitzondering van huisnrs. 10 t/m 14 en 13 t/m 19 bis), Van Swindenstraat tot en met huisnr. 59, Bosschahof, Van Musschenbroekstraat, Stieltjesstraat, Biltsche Grift, Stadsbuitengracht en Vecht.

Het deelrayon 18.200 (Wittevrouwen): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Biltstraat-noordzijde, Stadsbuitengracht, Wittevrouwensingel en Biltsche Grift.

Het deelrayon 18.300 (Pijlsweerd): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Daalsetunnel, Weerdsingel Westzijde, Bemuurde Weerd Westzijde, Zeedijk, David van Mollemstraat, Oudenoord, Stroomstraat, Bethlehemweg (zelf niet inbegrepen), Amsterdamsestraatweg, spoorlijn.

Zone B1: nader onder te verdelen in de volgende parkeerrayons:

Rayon 16:

Rayon 16 bestaat uit deelrayon 16.100 (Oudwijk-Noord), 16.200 (Schildersbuurt), deelrayon 16.300 (Abstede) en deelrayon 16.400 (Rivierenwijk), deelrayon 6.500 (Rubenslaan en omgeving) en deelrayon 16.600 (Oude Houtensepad).

Het deelrayon 16.100 (Oudwijk-Noord): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Museumlaan, Prinsesselaan, Oudwijk, Wilhelminapark, Burgemeester Reigerstraat (zelf niet inbegrepen), Wolter Heukelslaan.

Het deelrayon 16.200 (Schildersbuurt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Stolberglaan, de Zilveren Schaats, Ridderschapsvaart, Louis Bouwmeesterlaan (zelf niet inbegrepen), Prins Hendriklaan, Laan van Minsweerd, Stadionlaan huisnummers 2 tot en met 16-II, Adriaen van Ostadelaan met inbegrip van Ferdinand Bolstraat huisnummers 1 tot en met 7 en 2 tot en met 6, Julianalaan (zelf niet inbegrepen), de Koningslaan (inclusief parkeerterrein gelegen in het Wilhelminapark) en Prinses Marijkelaan.

Het deelrayon 16.300 (Abstede): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Bosboomstraat, Notebomenlaan, spoorlijn tot aan de Venuslaan, Venuslaan, Abstederdijk (zelf niet inbegrepen), Abstederhof huisnr. 1 t/m 9 & 10 t/m 18 (zelf niet inbegrepen), spoorlijn tot aan Minstroom, Minstroom en de Adriaen van Ostadelaan (zelf niet inbegrepen).

Het deelrayon 16.400 (Rivierenwijk): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Vondellaan, Jutfaseweg, Amstelstraat, Merwedekanaal en Balijelaan (even zijde).

Het deelrayon 16.500 (Rubenslaan en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Stadionlaan (zijde oneven huisnrs.), Rubenslaan, Burg. Fockema Andreaelaan, Notebomenlaan (zelf niet inbegrepen), de spoorlijn Arnhem/Den Bosch - Utrecht, Ina Boudier-Bakkerlaan noordelijke zijweg (zelf niet inbegrepen), Ina Boudier-Bakkerlaan, Rubenslaan, de spoorlijn Arnhem/Den Bosch - Utrecht, Kromme Rijn en Waterlinieweg (zelf niet inbegrepen).

Het deelrayon 16.600 (Oude Houtensepad): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in Gansstraat (na huisnummer 160 tot en met de spoorlijn) en het Oude Houtensepad.

Het deelrayon 16.700 (Rivierenwijk Oost): bestaat uit alle straatparkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Amstelstraat (niet inbegrepen), Jutfaseweg, Socrateslaan (oneven zijde) en Merwedekanaal.

Rayon 17:

Rayon 17 bestaat uit deelrayon 17.100 (Pijlsweerd Noord), deelrayon 17.200 (Tuinwijk Noord en omgeving) en deelrayon 17.300 (Zeeheldenbuurt), deelrayon 17.600 (Tuindorp-oost), deelrayon 17.700 (Tuindorp), en deelrayon 17.800 (Tuindorp Noord).

Het deelrayon 17.100 (Pijlsweerd Noord): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Lagenoord, Hogenoord, David van Mollemstraat (zelf niet inbegrepen), Oudenoord (zelf niet inbegrepen), Stroomstraat (zelf niet inbegrepen), Bethlehemweg, Amsterdamsestraatweg (zelf niet inbegrepen) tot spoorlijn, spoorlijn tot Lagenoord.

Het deelrayon 17.200 (Tuinwijk Noord en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Kardinaal de Jongweg (zelf niet inbegrepen), Eijkmanplein (zelf niet inbegrepen), Blauwkapelseweg (zelf niet inbegrepen) tot Biltsche Grift, denkbeeldige lijn van Biltsche Grift naar Van Swindenstraat huisnr. 59, de denkbeeldige lijn van de Van Swindenstraat nr. 59 tot het meest zuidelijke punt Oudemansstraat, Willem van Noortplein huisnrs. 10 t/m 14 en 13 t/m 19bis, Willem Arntszkade vanaf nr. 56 tot de Draaiweg (zelf niet inbegrepen), Draaiweg (zelf niet inbegrepen), de Vecht tot aan spoorlijn, spoorlijn, Salvador Allendeplein.

Het deelrayon 17.300 (Zeeheldenbuurt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de Biltsche Grift, Biltstraat (uitgezonderd huisnummers 174 en 176), Sartreweg (zelf niet inbegrepen), Kardinaal de Jongweg (zelf niet inbegrepen) en Blauwkapelseweg tot aan de Biltsche Grift.

Het deelrayon 17.600 (Tuindorp-oost): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Kardinaal de Jongweg vanaf het spoor, Prof. Jordanlaan (niet inbegrepen), Eykmanlaan (even zijde), Winklerlaan (tussen Eykmanlaan en 30meter vanaf de tweede dwarsstraat van het Kouwerplantsoen niet inbegrepen) en het spoor. De woningen aan de Winklerlaan met huisnummers 102 t/m 164 horen bij het rayon.

Het deelrayon 17.700 (Tuindorp): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Eykmanplein, Kardinaal de Jongweg, Van Lieflandlaan met uitzondering van de studentencomplexen, Albrecht Thaerlaan (zelf niet inbegrepen), Dr. H.Th. 's Jacoblaan (tussen Mr. Sickeszlaan en Linnaeuslaan), Mr. Tripkade, Linnaeuslaan (tussen Mr. Tripkade en Dr. H.Th. ’s Jacoblaan), Dr. H.Th. 's Jacoblaan (tussen Linnaeuslaan en Schimmelpennincklaan), Schimmelpennicklaan, Regentesselaan, Prof. Adolf Mayerlaan (zelf niet inbegrepen), Regentesselaan, Prof. Sjollemalaan, Burg. Van der Voort van Zijplaan (tussen Prof. Sjollemalaan en Willem de Zwijgerplantsoen), Willem de Zwijgerplantsoen (tussen huisnummer 1 t/m 19) Prof. Reinwardtlaan, Eykmanlaan, Prof. Jordanlaan en de Eykmanlaan.

Het deelrayon 17.800 (Tuindorp Noord): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door het spoor, Prof. Jordanpad, Prof. Reinwardtlaan, Willem de Zwijgerplantsoen (onevenzijde niet inbegrepen), burg. van der Voort van Zijplaan (zelf niet inbegrepen), Prof. Sjollemalaan (zelf niet inbegrepen), Regentesselaan tot en met nummer 42 en 49 niet inbegrepen, Regentesselaan vanaf de nummers 51 en 44 wel inbegrepen, Linneauslaan tussen Regentesselaan & Dr. H.Th. 's Jacoblaan, Linneauslaan tussen Dr.H.Th. 's Jacoblaan & Meester Tripkade (zelf niet inbegrepen) en Meester Tripkade tussen Linneauslaan & Albrecht Thaerlaan (zelf niet inbegrepen).

Rayon 110:

Rayon 110 bestaat uit deelrayons 110.100 (Nieuw Welgelegen) en 110.200 (Nieuw Welgelegen West).

Het deelrayon 110.100 (Nieuw Welgelegen): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Kanaalweg, Dr. M.A. Tellegenlaan, Overste den Oudenlaan, Admiraal Helfrichlaan, Olof Palmelaan (zelf niet inbegrepen) en de Weg der Verenigde Naties.

Het deelrayon 110.200 (Nieuw Welgelegen West): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemd gedeelten in het gebied omsloten door Admiraal Helfrichlaan, Beneluxlaan (evenzijde inbegrepen), Weg der Verenigde Naties en Olof Palmelaan.

Rayon 111

Rayon 111 bestaat uit deelrayon 111.100 (Welgelegen).

Het deelrayon 111.100 (Welgelegen): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door, Kanaalweg, Weg der Verenigde Naties (zelf niet inbegrepen), Pijperlaan (zelf niet inbegrepen) en Leidsche Rijn.

Rayon 112

Rayon 112 bestaat uit deelrayon 112.100 (2e Daalsebuurt) en deelrayon 112.200 (Ondiep).

Het deelrayon 112.100 (2e Daalsebuurt): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Utrecht- Amersfoort, 2e Daalsedijk, Egelantierstraat, Orchideestraat, Chrysantstraat, spoorlijn Utrecht-Utrecht Zuilen, Korenbloemstraat, Amsterdamsestraatweg even zijde, Ondiep-Zuidzijde, Royaards van den Hamkade (zelf niet inbegrepen) en Laan van Engelswier (zelf niet inbegrepen).

Het deelrayon 112.200 (Ondiep): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, Laan van Engelswier, Ahornstraat, Pastoor Koelmanhof (adressen niet inbegrepen) en Nijenoord (evenzijde inbegrepen).

Het deelrayon 112.300 (Nijenoord) bestaat uit alle straatparkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door spoorlijn Utrecht-Amersfoort, Nijenoord oneven zijde, Omloop, Anton Geesinkstraat oneven zijde en de Vecht

Rayon 113

Rayon 113 bestaat uit deelrayon 113.100 (Laan van Nieuw Guinea).

Het deelrayon 113.100 (Laan van Nieuw Guinea): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Tanimbarkade, Keulsekade, Spinozaweg (evenzijde inbegrepen) en Vleutenseweg (evenzijde inbegrepen).

Rayon 114

Rayon 114 bestaat uit deelrayon 114.100 (Majellapark en omgeving), deelrayon 114.200 (Schepenbuurt) en deelrayon 114.300 (Cartesiusweg).

Het deelrayon 114.100 (Majellapark en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Rotterdam/Den Haag – Utrecht, het Cremerplein (zelf niet inbegrepen), de Van Koetsveldstraat (zelf niet inbegrepen), de Vleutenseweg (onevenzijde inbegrepen), en de Thomas à Kempisweg (onevenzijde inbegrepen).

Het deelrayon 114.200 (Schepenbuurt) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Cartesiusweg (oneven zijde vanaf huisnummer 129), spoorlijn Leidsche Rijn/Utrecht CS, Amsterdam Rijnkanaal en Fregatstraat.

Het deelrayon 114.300 (Cartesiusweg) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten gelegen aan de oneven zijde van de Cartesiusweg tussen spoorlijn.Maarssen/Utrecht CS en Cartesiusweg t/m huisnummer 125.

Rayon 115

Rayon 115 bestaat uit deelrayon 115.100 (Lodewijk Napoleonplantsoen en omgeving).

Het deelrayon 115.100 (Lodewijk Napoleonplantsoen en omgeving): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Arnhem/Den Bosch – Utrecht, de Krommerijn en de Waterlinieweg (zelf niet inbegrepen).

Rayon 116

Rayon 116 bestaat uit deelrayon 116.100 (Rotsoord-Tolsteeg) en deelrayon 116.200 (Smaragdplein winkelgebied) en 116.300 (Hoograven).

Het deelrayon 116.100 (Rotsoord-Tolsteeg): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Arnhem/Den Bosch — Utrecht, Kariboestraat, Lamstraat, Gazellestraat, Gemsstraat, Reestraat (tussen Elandplein en Rendierstraat niet inbegrepen), Robijnlaan (niet inbegrepen), Smaragdplein (huisnummers 1-80 inbegrepen, overig deel Smaragdplein niet), Diamantweg (niet inbegrepen) en Vaartsche Rijn.

Het deelrayon 116.200 (Smaragdplein winkelgebied) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten gelegen op het Smaragdplein (parkeerplaatsen tussen Robijnlaan en Detmoldstraat niet inbegrepen). De adressen die tot dit parkeerrayon behoren zijn te vinden op het Smaragdplein (woningen met huisnummers 1-80 niet inbegrepen) inclusief de woningen aan de Aquamarijnlaan met even huisnummers 250­-356.

Het deelrayon 116.300 (Hoograven) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied gelegen aan de Diamantweg, W.A. Vultostraat, Burgemeester Smitsstraat (niet inbegrepen) en de Vaartsche Rijn. Ook tot dit deelrayon behorende zijn alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in de Aquamarijnlaan tussen de Detmoldstraat en de W.A. Vultostraat, en de Robijnlaan tussen de Opaalweg en de Topaaslaan.

Rayon 117

Rayon 117 bestaat uit deelrayon 117.100 (Europalaan Noord)

Het deelrayon 117.100 (Europalaan Noord): bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemd gedeelten gelegen aan het Europaplein en de Kanaalweg tussen de huisnummers 14 en 30.

Rayon 118

Rayon 118 bestaat uit deelrayon 118.100 (Oog in Al)

Het deelrayon 118.100 (Oog in Al) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de Shakespearelaan, Mozartlaan, Richard Wagnerlaan, Johann Sebastian Bachstraat, Robert Schumannstraat, Franz Schubertstraat, Richard Wagnerlaan ter hoogte van huisnummers 21 en 120, Leidsche Rijn en Kanaalweg.

Rayon 120

Rayon 120 bestaat uit deelrayon 120.100 (Voordorp).

Het deelrayon 120.100 (Voordorp) bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de spoorlijn Hilversum/Utrecht, Kardinaal de Jongweg (oneven zijde), Kardinaal Alfrinkplein (zijde Sartreweg), Biltse Rading (even zijde), Voorveldselaan (niet inbegrepen), Noordzijde Sportpark (niet inbegrepen), Ringweg A27, Simon Bolivarstraat (niet inbegrepen) en het Tuinenpark in het verlengde van de Simon Bolivarstraat tot aan het spoor.

Rayon 121

Rayon 121 bestaat uit deelrayon 121.100 (Rijnsweerd Zuid).

Het deelrayon 121.100 bestaat uit alle parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door Archimedislaan (niet inbegrepen), Rijksweg A27, Kromme Rijn, Louis Bouwmeesterlaan, Waterlinieweg en Rijksweg A28 

Rayon 130

Rayon 130 bestaat uit deelrayon 130.100 (Leidsche Rijn Centrum) en deelrayon 131.100 (Leidsche Rijn Centrum Kernwinkelgebied)

Het deelrayon 130.100 (Leidsche Rijn Centrum) bestaat uit alle parkeerplaatsen voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de Stadsbaan Leidsche Rijn, Terwijdesingel, Grauwaartsingel, fietsroute Park Leeuwesteyn, Kanaalzichthof (oneven nummers 1-299 en even nummers 2-16 inbegrepen), Leeuwendaalderkade, Oude Vleutenseweg, Kanaalzichtlaan en Vleutensebaan.

Het deelrayon 131.100 (Leidsche Rijn Centrum Kernwinkelgebied) bestaat uit alle parkeerplaatsen voor het parkeren bestemde gedeelten in het gebied omsloten door de Grauwaartsingel, Vaduzdijk, Centrumboulevard en de Vleutensebaan.

Parkeerplaatsen die niet tot een rayon behoren

De navolgende, niet tot een parkeerrayon behorende parkeerapparatuurplaatsen gelegen aan genoemde wegen of weggedeelten:

a. de parkeerplaatsen aan de Amsterdamsestraatweg, vanaf huisnummer 322 (evenzijde) en huisnummer 291 (onevenzijde) tot aan de Marnixlaan.

Winkelstraten

Als winkelstraten, wat betekent dat hier van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op koopavond tot en met 21.00 uur niet met een parkeervergunning mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

- binnen deelrayon 12.100: Twijnstraat, met uitzondering van koopavond, en Amsterdamsestraatweg, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 167 t/m 289 en 148 t/m 350 en de parkeerplaatsen (eerste twee rijen) gelegen aan de zuidoostzijde van het plein ter hoogte van Plantage huisnummers 1 t/m 83;

- binnen deelrayon 13.100: Burgemeester Reigerstraat, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 11 t/m 61 en 14 t/m 66;

- binnen deelrayon 13.300 (Dichterswijk) Balijelaan tussen huisnummers 11 en 15 en Croeselaan tussen huisnummers 399 en 417;

- binnen deelrayon 14.100: Biltstraat, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 1 t/m 93, en Nachtegaalstraat;

- binnen deelrayon 15.300: Kanaalstraat, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 36 t/m 98 en 53 t/m 105 en Damstraat;

- binnen deelrayon 16.400 (Rivierenwijk): Balijelaan tussen huisnummers 2 en 12;

- binnen deelrayon 18.200: Biltstraat, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 2 t/m 98;

- binnen deelrayon 18.300: Amsterdamsestraatweg, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 15 t/m 146

- binnen deelrayon 112.100: Amsterdamsestraatweg, parkeerplaatsen tussen huisnrs. 167 t/m 289 en 148 t/m 350 en de parkeerplaatsen (eerste twee rijen) gelegen aan de zuidoostzijde van het plein ter hoogte van Plantage huisnummers 1 t/m 83.

Als winkelstraten, wat betekent dat hier van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot18.00 uur niet door vergunninghouders mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

- binnen deelrayon 11.200: Voorstraat tussen huisnrs 2 t/m 110 en huisnummers 1 t/m 89 en Wittevrouwenstraat huisnrs 2 t/m 44

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de aanwijzing zijn aangewezen gehandicaptenparkeerplaatsen, belanghebbendenparkeerplaatsen.

Venstertijden

De tijden waarop op de bovengenoemde parkeerapparatuurplaatsen, tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning zoals omschreven in artikel 2, lid 1 onderdeel b van de Parkeerbelastingverordening 2018, mag worden geparkeerd worden bepaald voor:

- rayon 11, 12, 19: maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur,

- rayon 13, 14, 15, 18: maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 23:00 uur, - rayon 16, 111, 112, 113 en deelrayons 114.100, 116.100, 17.100, 17.200, 17.300, 17.700 en 110.100: maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur,

- deelrayons 17.600 en 17.800, 112.300, 116.300, 117.100 en 118.100 en 16.700: van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur;

-deelrayons 114.200 en 114.300 van maandag t/m zaterdag van 06.00-11.00 uur;

- deelrayon 110.200: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur;

- rayon 115: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur,

- deelrayon 116.200 maandag t/m zondag van 06..00-11.00 uur

- niet tot een parkeerrayon behorende parkeerapparatuurplaatsen: maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur en op koopavond t/m 21:00 uur.

Wijze van betalen

De wijze waarop de parkeerapparatuur in werking dient te worden gesteld wordt bepaald op het gebruik maken van de pinpas of creditcard, het gebruik maken van de regeling 'bewonerskorting voor bezoek' dan wel de bezoekerskaart, een en ander op de daartoe bestemde wijze conform de aanwijzingen op de parkeerautomaat, of het inloggen op de centrale computer via een (mobiele) telefoon of een ander communicatiemiddel.

II

Op de datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit wordt het aanwijzingsbesluit parkeerapparatuurplaatsen, vastgesteld op 9 april 2019 ingetrokken.

III

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019

IV

Dit besluit wordt bekendgemaakt door mededeling daarvan in het digitale Gemeenteblad van de gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juli 2019

Utrecht,

Burgemeester en wethouders Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,