Regeling vervallen per 23-09-2021

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Rotterdam 2019

Geldend van 23-07-2019 t/m 22-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Rotterdam 2019
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs
  2. Wet op het voortgezet onderwijs
  3. Wet op de expertisecentra

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2019 01-01-2019 23-09-2021 Nieuwe regeling

27-06-2019

gmb-2019-182075

2019-102