Terrassenbeleid 'Terrassen: hét visitekaartje van Venray!'

Geldend van 23-07-2019 t/m 24-07-2019

Intitulé

Terrassenbeleid 'Terrassen: hét visitekaartje van Venray!'

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Venray heeft op 8 juli 2019 het terrassenbeleid ‘Terrassen: hét visitekaartje voor Venray!’ vastgesteld op grond van artikel 2:10, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Venray.

De Gemeente Venray heeft onderstaand terrassenbeleid ‘Terrassen: hét visitekaartje van Venray!’ vastgelegd via de website: www.beleidvenray.nl/terrassenbeleid. Op deze beleidswebsite vindt u overzichtelijk de gemeentelijke visie op terrassen, hoe u een terras kunt beginnen (procedures), spelregels en tips over het exploiteren van een terras en regels bij evenemententerrassen.

Ondertekening

Terrassenbeleid

Venray bruist, mede door de historische panden, de vele evenementen, het diverse winkelaanbod, maar zeker ook door de horeca met haar gezellige terrassen. Terrassen zijn vanuit recreatief, toeristisch en economisch oogpunt belangrijk. Gezellige terrassen leveren immers een bijdrage aan een langere verblijfsduur van bezoekers die het leuk vinden om ´een terrasje te pikken´. Daar staat tegenover dat terrassen ook voor geluidsoverlast kunnen zorgen, het verkeer kunnen hinderen, terrasverwarmers het milieu kunnen beïnvloeden en door hun vormgeving de beeldkwaliteit van de omgeving bepalen.

Op deze website lees je waar je rekening mee moet houden als je een terras wilt beginnen of al hebt en welke spelregels er gelden.

Een terras beginnen

Een terras is een ruimte buiten de openbare (horeca)inrichting waar je kunt staan of zitten en waar je iets kunt drinken en/of eten.

Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Dit wordt geregeld via de exploitatievergunning. De exploitatievergunning bevat regels voor het gebruik van terrassen, ter voorkoming van overlast. Voor meer informatie kijk je op de website van de gemeente Venray.

Spelregels en tips terras

Om te zorgen dat je terras past bij de omgeving, veilig en duurzaam is, hebben we enkele spelregels en tips voor je. Klik op de icoontjes hieronder voor de spelregels (donkergroene icoontjes) en de tips (lichtgroene icoontjes).

 

Locatie

 • 1.

  De locatie van het terras is in principe afgestemd op de breedte van de inrichting en de beschikbare ruimte op straat en plein. Hiervan kun je afwijken als je dit schriftelijk hebt afgestemd met je buren en de gemeente. Hierbij moet je dus ook rekening houden met onder andere straatmeubilair, standplaatsen en uitstallingen. Als er markt is, is een terras mogelijk als daar ruimte voor is en/of als een standplaatshouder die dag niet aanwezig is (wel in afstemming met marktmeester).

 • 2.

  De beklinkerde bestrating in het centrum mag niet worden ingenomen als terras. Deze ruimte is bedoeld voor (voetgangers)verkeer. Hiervan kun je afwijken als dit schriftelijk is afgestemd met de gemeente (denk aan het Henseniusplein).

 • 3.

  De doorgang voor voetgangers moet minimaal 1,20 meter zijn. De bereikbaarheidsroute voor hulpdiensten en bevoorradingsverkeer moet minimaal 4,50 meter breed zijn. In voetgangersgebieden en autoluwe gebieden mag de 1,20 meter doorgang voor voetgangers samenvallen met de bereikbaarheidsroute voor hulpdiensten.

 • 4.

  Let er ook op dat je terras en de voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Neem ook geen invalideparkeerplaats in. Je kunt over de toegankelijkheid van je terras of horecazaak altijd advies vragen bij het Gehandicapten Platform Venray.

   

Uitstraling

 • 1.

  Een terrasafscheiding met vaste terrasschotten is mogelijk, maar deze moeten wel te verwijderen zijn en na verwijdering mag er geen struikelgevaar zijn vanwege bijvoorbeeld achterblijvende grondplaten (dit geldt ook voor parasolvoeten). Plaats de terrasafscheiding wel in afstemming met de gemeente.  

 • 2.

  Moet je graafwerkzaamheden uitvoeren? Neem hierover contact op met de gemeente, als het om openbare grond gaat (grond van de gemeente). Houd bij graafwerkzaamheden rekening met leidingen en kabels, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een parasolvoet. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Venray.

 • 3.

  Plaatsing van het terras op vlonders is niet toegestaan vanwege het straatbeeld.

 • 4.

  Wil je graag iemand die met je meedenkt over (de uitstraling van) je terras? Neem dan gerust contact op met Danny Danckaert (secretaris welstandscommissie) of Pieter Driessen (vergunningverlener). Zij helpen je graag.

 • 5.

  Als exploitant moet je maatregelen treffen om te voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt door bezoekers van het terras. Zo houden we het ook voor omwonenden prettig en leefbaar.

 • 6.

  Geluidsregels voor terrassen: bijna alle horecabedrijven met een terras vallen onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit is terug te vinden welke regels er voor het horecabedrijf van toepassing zijn, zoals milieuregels, geluid, stemgeluid, muziekgeluid, geluid bij evenementen.

 

Openingstijden

De openingstijden van terrassen zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Venray. Terrassen mogen open zijn op:

 • 1.

  maandag van 09.00 tot (dinsdag) 01.00 uur

 • 2.

  dinsdag van 09.00 tot (woensdag) 01.00 uur

 • 3.

  woensdag van 09.00 tot (donderdag) 01.00 uur

 • 4.

  donderdag van 09.00 tot (vrijdag) 01.00 uur

 • 5.

  vrijdag van 09.00 tot (zaterdag) 02.00 uur

 • 6.

  zaterdag van 09.00 tot (zondag) 02.00 uur

 • 7.

  zondag van 09.00 tot (maandag) 02.00 uur

 

Terrasvergunning: een schaarse vergunning

In Venray is de vergunning voor een regulier terras onderdeel van de exploitatievergunning en drank- en horecavergunningen. Hieronder hebben we het voor het gemak over de terrasvergunning. Bij evenementen spreken we van een vergunning voor een evenemententerras.

 

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er mogelijk meer (potentiële) aanvragers zijn. Een terrasvergunning is een voorbeeld van een (potentiële) schaarse vergunning. In Venray gaat het om twee typen terrasvergunningen die als schaarse vergunning kunnen worden aangemerkt:

 • 1.

  pleinterrassen die (schuin) tegenover het horecapand/gevelterras liggen, maar buiten de breedte van het horecapand vallen

 • 2.

  evenemententerrassen en terrasoverkappingen/open constructies bij evenementen

 

De procedure bij schaarse pleinterrasvergunningen is als volgt:

 • 1.

  na het vrijkomen van een schaarse pleinterrasvergunning maakt de gemeente deze locatie bekend via de website en lokale media

 • 2.

  je kunt je dan inschrijven voor deze pleinterraslocatie, als jouw horecagelegenheid er (schuin) tegenover ligt en/of eraan grenst

 • 3.

  bij meer dan één gegadigde voor een bepaalde terraslocatie wijst de gemeente, via loting, de terraslocatie toe

 

De procedure bij evenemententerrassen/overkappingen/open constructies is als volgt:

 • 1.

  het aanvragen van een vergunning voor een evenemententerras en/of overkapping/open constructie doe je uiterlijk 8 weken voor het evenement (bij de Venrayse kermis geldt dat je dit doet vóór 1 april), zodat de gemeente alle aanvragen in totaliteit kan beoordelen (evenementenopstelling en advies hulpdiensten)

 • 2.

  als er keuzes gemaakt moeten worden in het aantal te vergunnen evenemententerrassen en/of verkappingen/open constructies, doen we dit zoveel mogelijk in onderling overleg met de betrokkenen komen we er niet uit, dan gaat de gemeente over tot loting

 • 3.

  Exploitatievergunningen en drank- en horecavergunningen waarin het terras is opgenomen en die voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, zetten we per 1 januari 2020 om in ‘bepaalde tijd’ voor een periode van 5 jaar. Dit betekent dat deze vergunning geldt tot 1 januari 2025. Per 1 januari 2025 kan er weer een andere horecaondernemer kans maken op het pleinterras

 • 4.

  De lopende terrasvergunning is overdraagbaar op een ondernemer die de horecazaak overneemt.

 

Gebruik kunststof glazen/bekers

Het gebruik van kunststof bij diverse evenementen is verplicht als de openbare orde en veiligheid in het geding is. Is bij het verstrekken van alcoholische of frisdranken in de buitenlucht één van onderstaande criteria van toepassing, dan dient gebruik te worden gemaakt van kunststof glazen of bekers. Het gebruik van kunststof glazen of bekers tijdens evenementen buiten is verplicht indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat:

 • 1.

  er is sprake van staand publiek; ook wanneer er alleen in de avond staand publiek is, gebruikt de ondernemer de hele dag kunststof glazen/bekers

 • 2.

  betreffende ondernemer er niet op toe kan zien dat het glaswerk binnen zijn bedrijf/terras blijft

 • 3.

  een (extra) buitenbuffet of mobiele bar in gebruik genomen is

 • 4.

  het bedrijf niet hoofdzakelijk eten verstrekt (restaurant)

 

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de plicht tot het gebruik van kunststof.

 

Brandveiligheid

Zorg dat zowel horecapand als terras brandveilig is. In afstemming met Koninklijke Horeca Nederland is de landelijke folder ‘Brandveilige horeca, tips voor restaurants en cafés’ opgesteld. Daarin staan tips hoe horecaondernemers met eenvoudige maatregelen zelf de brandveiligheid kunnen vergroten. Een greep uit de tips voor je terras:

 • 1.

  hang de terrasverwarming op de door de leverancier voorgeschreven hoogte. Zorg voor voldoende afstand tussen gevelverwarming en plafond/luifel

 • 2.

  kies voor onbrandbare of moeilijk brandbare versieringen en hang versieringen zo op, dat niemand er tegenaan kan lopen. Hang het op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden

 • 3.

  zorg dat brandblussers, vluchtrouteaanduiding en handbrandmelders zichtbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn

 

Duurzaamheid

Hoe duurzaam is jouw terras/bedrijf? Ook de horeca is steeds meer bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en met het thema duurzaamheid. Duurzaamheid lees je ook terug in de factsheet ‘Trends in de horeca’ van KHN: puur, persoonlijk, peer-2-peer, hyperactieve levensstijl, samenwerken en gezondheid zijn de zes trends voor de komende tijd.

 

Wat dacht je van rietjes van riet of van pasta in plaats van plastic? Rietjes van plastic zijn funest voor het milieu en zijn het op één-na-meest gevonden soort plastic in de oceaan! Terrasverwarmers op gas? Liever niet! Elektrische of infrarood verwarming heeft de voorkeur. Meer tips en ideeën over duurzaamheid in de horeca vind je op de website van misset horeca: van besparen op energie tot het tegengaan van voedselverspilling en van circulaire horeca tot milieuvriendelijk overnachten. Hoe duurzaam wordt jouw bedrijf? Echt werk maken van duurzaamheid in jouw bedrijf? Ga dan voor het Green Key keurmerk.

 

Vergoeding gebruik gemeentegrond

Voor het gebruik van gemeentegrond betaal je een vergoeding aan de gemeente. In een overeenkomst staan de regels opgenomen over het gebruik van de gemeentegrond.

 

Naleven van regels en tips

Het naleven van de regels en tips zorgt ervoor dat we een sfeervol, duurzaam en veilig Venray zijn. We gaan er vanuit dat iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Is dit niet het geval, dan gaan we vooral met elkaar in gesprek. Als het echt nodig is, passen we formele handhavingstrajecten toe (op basis van APV Venray en hoofdstuk 5 Algemene Wet Bestuursrecht).

Evenemententerrassen

Hieronder zijn de spelregels te vinden over terrassen bij evenementen. De spelregels van evenementen zelf zijn opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Venray.

 

Evenement leidend

Een evenemententerras is een terras op een openbare plaats tijdens een evenement. Elk evenement is anders. Bij een kermis heb je te maken met attracties op een plein of in de straten. Bij een muziekevenement heb je te maken met podia. Daarom bekijken we met elkaar per evenement wat de mogelijkheden zijn voor een evenemententerras. Het evenement blijft leidend en het evenemententerras is een mooie aanvulling die voor extra levendigheid zorgt.

 

Algemene regels evenemententerras

Deze algemene regels voor terrassen en overkappingen tijdens evenementen/kermis zijn tot stand gekomen in een gezamenlijk traject van adviesbureau GBB Maastricht, enkele horecaondernemers Venray, Veiligheidsregio Limburg-Noord en gemeente Venray. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het rapport ‘Veiligheidsadvies – Plaatsing overkappingen tijdens kermis te Venray’ van adviesbureau GBB.

 

Algemene inrichting van het gebied tijdens evenementen/kermis:

 • 1.

  Vrijhouden van de calamiteitenroute met een breedte van 4,5 meter van alle objecten. Daarbij ook rekening houden met de draaicirkels van voertuigen. Maatwerk op enkele locatie is onderbouwd toelaatbaar

 • 2.

  Toegangen van hotels, woongebouwen en overige relevante bouwwerken (door de brandweer aan te duiden) dienen middels een calamiteitenroute via twee richtingen bereikbaar te zijn tot op een afstand van minimaal 10 meter

 • 3.

  Bij plaatsing van evenementenobjecten/kermistoestellen rekening te houden met voldoende doorstroming van het publiek in geval van een calamiteit

 • 4.

  De bereikbaarheid van brandkranen dient gewaarborgd te zijn

 

Algemene eisen overkappingen

Algemene eisen overkappingen tijdens de kermis of andere evenementen:

1. Overkappingen uit te voeren in materiaal welke minimaal voldoet aan een van de volgende materiaaleise

 • - Brandklasse B cf. NEN-EN 13501-1

  - Klasse 2 cf. NEN 6065

  - Klasse B1 cf. DIN 4102

  - Klasse M2 NF P 92-503 t/m NF P 92-505 en NF P 92-507

 • 2.

  Lengte overkapping is maximaal 20 meter

 • 3.

  Afstand tot overige overkappingen, terrassen, kermisattracties etc. minimaal 2,5 meter ter plaatse van de kopse zijden

 • 4.

  Afstand overkapping tot aan het gebouw minimaal 1 meter indien de overkapping breder (loodrecht gemeten op de gevel) is dan 4 meter en meerdere brandcompartimenten (gebouwen op verschillende percelen) met elkaar verbindt. Alternatief is om de overkapping uit te voeren met een ventilerende kap

 • 5.

  Uitgangen van woningen onder de overkapping zijn alleen toegestaan indien deze woningen een alternatieve vluchtroute hebben (let op, springen vanaf daken of vluchten via kooiladders of iets dergelijks is daarbij niet toegestaan) én indien vanaf de woning tot buiten de overkapping een strook vrijgehouden wordt van obstakels met een breedte van minimaal 1 meter

 • 6.

  Onder de overkappingen zijn geen gasheaters, ovens, bak/braadopstellingen toegestaan

 • 7.

  Versieringen onder de overkappingen alleen toegestaan mits voldaan wordt aan de eerdergenoemde materiaaleisen én de afstand tot aan de versiering minimaal 2,5 meter bedraagt

 

Overkappingen onder de rijbaan/calamiteitenroute alleen als uitzondering toegestaan, mits aanvullend voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Overkapping met een minimale vrije hoogte van 4,2 meter (ook tot versieringen) en vrije breedte van 4,5 meter zodat de brandweer van de calamiteitenroute gebruik kan blijven maken

 • 2.

  Afstand tot overige overkappingen, terrassen, kermisattracties, etc. minimaal 10 meter aan de kopse zijden. Dit in verband met de mogelijkheid van een opstelplaats voor de brandweer op de calamiteitenroute

 • 3.

  Overkappingen met doorzichtig materiaal uit te voeren

 • 4.

  Bij plaatsing van terrassen etc. in de nabijheid dient voldoende rekening te worden gehouden met looproutes van het publiek

 

Omdat de effectiviteit van ventilerende kappen afhangt van diverse zaken (breedte overkapping, schuinte kap, breedte opening, hoogte ventilerende kap, etc.) dient de betreffende aanvrager een uitgewerkte doorsnede ter goedkeuring aan de Veiligheidsregio voor te leggen.

 

Voor de beoordeling van de overkappingen tijdens de kermis in Venray verwijzen we naar het rapport ‘Veiligheidsadvies – Plaatsing overkappingen tijdens kermis te Venray’ van adviesbureau GBB.

 

, Burgemeester , Secretaris