Regeling vervallen per 11-07-2024

Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, Zaltbommel, West Betuwe en West Maas en Waal houdende regels omtrent de GR Regio Rivierenland (Regeling Regio Rivierenland)

Geldend van 28-01-2022 t/m 10-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, Zaltbommel, West Betuwe en West Maas en Waal houdende regels omtrent de GR Regio Rivierenland (Regeling Regio Rivierenland)
Citeertitel Regeling Regio Rivierenland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022 11-07-2024 bijlage 1

12-01-2022

gmb-2022-35320

Onbekend.
04-01-2020 01-12-2019 28-01-2022 artikel 12a, 24

18-12-2019

stcrt-2020-1486

Onbekend.
02-11-2019 01-01-2019 04-01-2020 artikel 6

11-06-2019

stcrt-2019-60139

Onbekend.
10-03-2017 02-11-2019 nieuwe regeling

01-03-2017

stcrt-2019-41289

Onbekend.