Regeling vervallen per 28-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende beleidsregels over de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang (Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Horst aan de Maas)

Geldend van 19-07-2019 t/m 27-01-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende beleidsregels over de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang (Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Horst aan de Maas)
Citeertitel Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Horst%20aan%20de%20Maas/CVDR611677/CVDR611677_1.html
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2019 01-01-2017 28-01-2022 nieuwe regeling

08-07-2019

gmb-2019-178690

Onbekend.