Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent budget- en kredietbeheer (Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2019)

Geldend van 20-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerinzicht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent budget- en kredietbeheer (Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2019)
Citeertitel Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur. Deze regeling vervangt de Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2019 01-07-2019 nieuwe regeling

10-07-2019

bgr-2019-604

19m0000654