Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019

Geldend van 18-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidieverordening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019 vernieuwde regelgeving

08-07-2019

gmb-2019-176802

Onbekend.