Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2019

Geldend van 21-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2022 2e wijziging (art. 1.1, 2.1.1 t/m 2.1.20, 3.1 t/m 3.5, H 4, H 5)

06-09-2022

gmb-2022-420699

Onbekend.
17-03-2022 21-09-2022 1e wijziging ( art 1.1, 2.1.1 t/m 2.1.20, 3.1 en 3.2)

22-02-2022

gmb-2022-117493

Onbekend.
24-07-2019 17-03-2022 nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-175945

2019-15457