Verordening Toekomstbestendig Wonen gemeente Lochem

Geldend van 18-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Toekomstbestendig Wonen gemeente Lochem
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lochem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019 Nieuwe regeling

08-07-2019

gmb-2019-175823

Onbekend.