Uitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed

Geldend van 13-07-2019 t/m heden

Intitulé

Uitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed

Besluit

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 juni 2019 besloten:

De volgende mandaten te verlenen aan de betreffende clustermanager

• Sluiten, wijzigen en beëindigen van huurovereenkomsten voor zowel particulieren en bedrijven ten aanzien van gronden;

• Sluiten, wijzigen en beëindigen van bruikleenovereenkomsten voor zowel particulieren en bedrijven ten aanzien van gronden;

Ondertekening

Namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans