Regeling vervallen per 01-07-2023

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Geldend van 01-03-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014
  2. artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Instellingsbesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het instellen van de GR Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022 01-07-2023 artikel 1, 2, 3, 5, 8, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E.1, 12E.2, 12F, 12G

22-12-2021

bgr-2022-113

Onbekend.
16-07-2019 01-07-2019 01-03-2022 nieuwe regeling

03-07-2019

bgr-2019-593

19-01217