Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 10-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur
Citeertitel Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, stadsdeel Zuid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019 nieuwe regeling

01-07-2019

gmb-2019-169037

Onbekend.