Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Geldend van 10-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
Citeertitel Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 3.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2023 artikel V

04-10-2023

gmb-2023-428964

Onbekend.
09-07-2019 10-10-2023 Nieuwe regeling

26-06-2019

gmb-2019-167875

67756-2019