Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020)

Geldend van 12-07-2019 t/m 30-12-2024

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/453124/CVDR453124_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2019 31-12-2024 Nieuw besluit

09-07-2019

prb-2019-4849

Onbekend.