Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Geldend van 06-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
Citeertitel Aangepaste beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp Financiën Ruimte & Natuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heusden/371824.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2019 aangepaste regeling

02-07-2019

gmb-2019-166479

00590093