Regeling vervallen per 30-11-2022

Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Geldend van 06-07-2019 t/m 29-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
Citeertitel Aangepaste beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp Financiën Ruimte & Natuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heusden/371824.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling ingetrokken bij vaststelling nieuwe regeling, collegebesluit 15 november 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2019 30-11-2022 aangepaste regeling

02-07-2019

gmb-2019-166479

00590093