Subsidieregeling 'Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’

Geldend van 05-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasdriel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling 'Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’
Citeertitel Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/CVDR424413/CVDR424413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2019 nieuwe regeling

21-05-2019

gmb-2019-164797

Onbekend.