Beleidsregel Bibob Boxtel 2019

Geldend van 04-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boxtel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Bibob Boxtel 2019
Citeertitel Beleidsregel Bibob Boxtel 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp bibob
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Beleidsregel Wet Bibob gemeente Boxtel 2015"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019 Nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-164509

Onbekend.