Regeling vervallen per 07-05-2022

Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019

Geldend van 04-07-2019 t/m 06-05-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019 01-04-2019 07-05-2022 nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-163391

Z.011148