Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening ondergrondse infrastructuur Best 2019

Geldend van 09-07-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening ondergrondse infrastructuur Best 2019
Citeertitel Verordening Ondergrondse Infrastructuur Best 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ondergrondse infrastructuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2019 01-01-2024 nieuwe regeling

13-05-2019

gmb-2019-161648

Onbekend.