[Sanctielijst kermis]

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Intitulé

[Sanctielijst kermis]

*

 
 

Dwangsom

Max.

 
 
 

 

 

Cate-gorie

per constatering

Dwang-som

Grondslag

Apv

Brandbevei-ligingsverordening

 

Geluid (kermisattracties)

 
 
 
 
 
 

1

Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten is te hoog en bedraagt:

 

 

 

Evenementenvergunning

artikel 2:13

 

 

Kermis Zeelst:

  • van openingstijd kermis tot één uur voor eindtijd kermis: meer dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de geluidbox.

  • een cooldown-periode wordt toegepast: 1 uur voor de eindtijd moet het geluidsniveau geleidelijk terug worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C), (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor eindtijd het geluidsniveau op 1 meter afstand van een geluidbox terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

 

Overige kermissen:

  • van openingstijd kermis tot 21.00 uur: meer dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers en/of meer dan het op basis van bovenstaand geluidsniveau berekende en door de burgemeester vastgestelde toegestane geluidsniveau, gemeten op één van de bijbehorende referentiepunten.

    van 21.00 uur tot sluitingstijd kermis: meer dan 94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers en/of meer dan het op basis van bovenstaand geluidsniveau berekende en door de burgemeester vastgestelde toegestane geluidsniveau, gemeten op één van de bijbehorende referentiepunten.

0/1

€ 1.500

€ 1.500

 

 

 

 

2

Buiten de openingstijden van de kermis wordt geluid ten gehore gebracht.

0/1

€ 3.000

€ 3.000

Evenementenvergunning

artikel 2:13

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Locatie kermisattracties en verkoopwagens

 
 
 
 
 
 

1.

De kermisattracties dan wel verkoopwagens bevinden zich:

 

 

 

Evenementenvergunning

artikel 2:13

 

 

w in de rode zone (vrijhouden voor hulpdiensten).

0/1

€ 2.000

€ 2.000

 

 

 

 

w in de witte (met zwart gearceerde) zone (niet te gebruiken terrein).

1

€ 2.000

€ 10.000

 

 

 

 

w in de groene zone (nog in te richten openbaar gebied) of in de groen/witte zone (nog in te richten openbaar gebied voor horeca, na collectieve afstemming door horeca).

1

€ 2.000

€ 10.000

 

 

 

Drank- en Horecavergunning

 
 
 
 
 
 

De horeca-inrichting is niet in het bezit van een geldende Drank- en Horecavergunning voor de betreffende horeca-inrichting en verstrekt alcohol in strijd met de Drank- en Horecawet.

1

€ 2.000

€ 10.000

Drank- en Horecawet

 

 

 

           

Geluid (horeca)

 
 
 
 
 
 

1.

Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten (inclusief livemuziek) gedurende buiten-activiteiten is te hoog en bedraagt op de kermisdagen:

 

 

 

 

 

 

 

Kermis Zeelst:

*van openingstijd kermis tot één uur voor eindtijd kermis: meer dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de geluidbox. Metingen worden uitgevoerd op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

*een cooldown-periode wordt toegepast: 1 uur voor de eindtijd moet het geluidsniveau geleidelijk terug worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau op 1 meter afstand van een box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

 

*van openingstijd kermis tot één uur voor eindtijd kermis: meer dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de geluidbox. Metingen worden uitgevoerd op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

*een cooldown-periode wordt toegepast: 1 uur voor de eindtijd moet het geluidsniveau geleidelijk terug worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau op 1 meter afstand van een box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

0/1

€ 1.500

€ 1.500

Evenementenvergunning + Beleid kermis Zeelst 2019

         

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 2:13

           

artikel 4:2

 

2.

Buiten de toegestane tijden voor buiten-activiteiten wordt door de horeca-inrichting geluid ten gehore gebracht.

0/1

€ 3.000

€ 3.000

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 4:2

 

3.

Er zijn geen aanvullende maatregelen getroffen door kermisexploitanten bij het ten gehore brengen van een geluidsniveau dat hoger is dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C) met een maximum van 94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers en/of de op basis van bovenstaande geluidsniveaus berekende en door de burgemeester vastgestelde toegestane geluidsniveaus, gemeten op één van de bijbehorende referentiepunten.

0/1

€ 1.500

€ 1.500

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 4:2

 

4.

Er wordt door/namens de horeca niet gehandeld conform het vooraf door de burgemeester goedgekeurde geluidsplan.

0/1

€ 3.000

€ 3.000

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 4:2

 

5.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten gedurende inpandige activiteiten, overschrijdt het maximale toegestane geluidsniveau.

1

€ 3.000

€ 15.000

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 4:2

 

6.

Tijdens het ten gehore brengen van muziek bij inpandige activiteiten zijn ramen en deuren van de (horeca-)inrichting niet gesloten gedurende de tijden genoemd in de nadere regels 'Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten', afgezien van de uitzondering voor het openen van deuren voor het direct doorlaten van personen en goederen.

1

€ 3.000

€ 15.000

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

artikel 4:2

 

Sluitingstijden

 
 
 
 
 
 

De horeca-inrichting houdt zich niet aan de gestelde sluitingstijden tijdens kermis.

1

€ 1.500

€ 7.500

Nadere regels Sluitingstijden horeca

artikel 2:17/2:18

 

 

Tijdelijk terras (eventueel met overkapping/tent)

 
 
 
 
 
 

Algemene voorschriften

 
 
 
 
 
 

1.

Het terras (evt. met overkapping en/of tent), (sta)tafels en/of andere voorwerpen (o.a. trussen) bevinden zich:

 

 

 

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c  Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

 

w in de rode zone (vrijhouden voor hulpdiensten).

0/1

€ 2.000

€ 2.000

 

 

 

 

w in de gele zone (gebied voor kermisattracties en verkoopwagens).

1

€ 2.000

€ 10.000

 

 

 

 

w in de witte (met zwart gearceerde) zone (niet te gebruiken terrein).

1

€ 2.000

€ 10.000

 

 

 

2.

De groene/witte zone is in gebruik genomen door horeca, zonder dat er een plan van aanpak is ingediend bij de gemeente waaruit in ieder geval blijkt dat de ingebruikname collectief is afgestemd met de andere horeca-ondernemers in de nabijheid van de kermis (voorzien van handtekeningen) en wat de activiteiten zijn op de zone.

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

3.

Horeca gelegen buiten het kermisterrein maakt gebruik van de groene zone(s).

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

4.

Het tijdelijk terras (eventueel met overkapping/tent) op openbaar gebied op de kermis Zeelst wordt/is eerder dan de maandag voorafgaande aan de kermis 19.00 uur opgebouwd en/of niet conform het vooraf goedgekeurde opbouwschema en/of er wordt hinder/overlast veroorzaakt voor de omgeving en/of de doorgaande openbare weg wordt/is geblokkeerd dan wel afgesloten voor de eerstvolgende donderdag 10.00 uur.

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

5.

Het tijdelijk terras (eventueel met overkapping/tent) op openbaar gebied op de kermis Veldhoven-Dorp wordt/is eerder dan de woensdag voorafgaande aan de kermis 18.00 uur opgebouwd en/of niet conform het vooraf goedgekeurde opbouwschema en/of er wordt hinder/overlast veroorzaakt voor de omgeving en/of de doorgaande openbare weg wordt/is geblokkeerd dan wel afgesloten voor de eerstvolgende donderdag 10.00 uur.

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

6.

Het tijdelijk terras (eventueel met overkapping/tent) op openbaar gebied op de kermis d'Ekker en Oerle wordt/is eerder dan de donderdag voorafgaande aan de kermis 18.00 uur opgebouwd en/of niet conform het vooraf goedgekeurde opbouwschema en/of er wordt hinder/overlast veroorzaakt voor de omgeving en/of de doorgaande openbare weg wordt/is geblokkeerd dan wel afgesloten voor de eerstvolgende vrijdag 16.00 uur.

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

7.

Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent wordt/is op de eerste dag na de kermis later dan 16.00 uur van de rijbaan verwijderd en/of later dan 18.00 uur geheel afgebroken.

1

€ 2.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

8.

De doorrijdhoogte op de openbare weg is, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, niet minimaal 4,20 meter.

0/1

€ 2.000

€ 2.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

9.

Attracties, luchtkussens en andere zaken die gerelateerd zijn aan de kermis, staan in een groene zone, welke gesitueerd is op een openbare plaats met een publieke functie.

2

€ 2.000

€ 20.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

10.

Er wordt gebruik gemaakt van voorwerpen (zoals asbakken, windlichten e.d.), anders dan van kunststof materiaal, op het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent, afgezien van de en conform de uitzonderingen die zijn genoemd in het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei);

0/1

€ 1.000

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

11.

Alcoholhoudende drank wordt verstrekt op het terras gedurende de tijd, dat de inrichting krachtens wettelijk voorschrift voor het publiek gesloten moet zijn.

2

€ 1.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagenin Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

12.

De terrashouder heeft zich niet gehouden aan de verplichting het zwerfvuil, afkomstig van zijn verkoopgelegenheid, binnen een straal van 25 meter gerekend vanuit zijn horeca-inrichting te verwijderen.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen ) in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

13.

Het openbaar gebied is niet in dezelfde staat opgeleverd als waarin het in gebruik is genomen.

2

€ 500

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

14.

Gemeenteëigendommen zijn beschadigd als gevolg van het plaatsen of hebben van een terras (eventueel met overkapping en/of tent) op het openbaar gebied.

2

€ 500

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

15.

Bevelen en aanwijzingen gegeven door bevoegde ambtenaren van politie, gemeente en brandweer ter plaatse worden niet opgevolgd.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

artikel 2:6a en c

 

16.

Het verstrekken van drank vindt, afgezien van de uitzonderingen, plaats in drinkgerei en flessen anders dan van kunststof materiaal (bijvoorbeeld glas en porselein).

0/1

€ 1.000

€ 1.000

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei)

artikel 2:36

 

Omgeving en constructie

 
 
 
 
 
 

1

Het doek van de tent en/of overkapping voldoet niet aan NTA 8020-40.

0/1

€ 2.000

€ 2.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

2

De tuien van de tent en/of overkapping zijn niet zodanig aangebracht dat vluchtwegen en uitgangen hierdoor op generlei wijze worden belemmerd.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

3

De opstelling van de tent en/of overkapping is niet zodanig dat deze voor brandweervoertuigen tot op een afstand van 30 meter bereikbaar is. 

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

4

De plaatsing van een tent en/of overkapping is niet zodanig dat de bluswatervoorzieningen onbelemmerd bereikbaar zijn.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

5

De tent en/of overkapping (incl. trussen) is niet zodanig geplaatst dat een vrije doorgang voor hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) mogelijk blijft. Op locaties waarvoor een rijloper voor de hulpdiensten door het college is vastgesteld, is/wordt de rijloper niet vrijgehoudenn. Op locaties waarvoor geen rijloper voor de hulpdiensten is vastgesteld, is de minimale doorrijdbreedte niet minstens 4,00 meter waar de openbare weg deze breedte wel toelaat. Indien de openbare weg deze breedte niet toelaat, is/wordt voor de minimale doorrijdbreedte, de breedte van de openbare weg niet aangehouden. De doorrijdhoogte op de openbare weg is, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, niet minimaal 4,20 meter.

0/1

€ 2.000

€ 2.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

6

De constructie van de tent en/of overkapping bezit onvoldoende stabiliteit. De constructie voldoet niet aan het gestelde in de NEN-EN 13782.

0/1

€ 1.000

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

(Nood)uitgangen

 

 
 
 
 
 
 

1.

Een (nood)uitgang is niet minimaal 0,85 meter breed en 2,00 meter hoog.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

2.

Ter plaatse van de (nood)uitgang(en) van de tent en/of overkapping is aan de binnen- en/of buitenzijde van de tent en/of overkapping niet over tenminste de breedte van de uitgang een vrij vloeroppervlak aanwezig van 4 m2.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

3.

Er zijn niet minimaal 2 zover mogelijk van elkaar gelegen (nood)uitgangen aanwezig, waarlangs een veilige plaats wordt bereikt.

0/1

€ 1.000

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

4.

De totale (nood)uitgangsbreedte voldoet niet aan de gestelde minimum breedte: maximum aantal aanwezige personen x 1,1 cm (voorbeeld: 100 personen resulteert in 110 cm totale uitgangsbreedte).

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

5.

De voor ontvluchting bestemde doorgangen en de paden die er naar toe leiden, zijn/worden niet vrijgehouden.

0/1

€ 1.000

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

6.

De loopafstanden binnen de tent en/of overkapping tot de dichtstbijzijnde uitgang overschrijden de maximale afstand van 30 meter.

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

7.

Uit- en nooduitgangen en de doorgang er naar toe welke door middel van doek zijn voorzien, belemmeren de ontvluchting (toegestaan is een naar de vluchtrichting draaiende deur of een geheel geopend en vastgezet doek van de tent en/of overkapping).

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

Verlichting

 
 
 
 
 
 

1.

De elektrische installaties voldoen niet aan de in NEN 1010 gestelde veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

1

€ 500

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

2.

Voor de verlichting van het bouwsel wordt niet uitsluitend gebruik gemaakt van elektrisch licht.

2

€ 100

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

3.

De plaats van de verlichtingsornamenten is niet zodanig, dat geen brandgevaar kan ontstaan.

1

€ 100

€ 500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

4.

Bij het ontbreken van voldoende daglicht, daling en/of wegvallen van de spanning van de elektriciteitsvoorzieningen wordt geen voorziening getroffen die voorziet in het automatisch inschakelen van een noodverlichting, welke een lichtsterkte heeft zodanig dat redelijke oriëntering mogelijk is. De voeding waarborgt gedurende een half uur de genoemde lichtsterkte niet.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

5.

Niet boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang is transparantverlichtingsarmatuur aangebracht en/of deze transparanten worden niet onder dezelfde voorwaarden gelijk met de noodverlichting ingeschakeld en/of op deze armaturen zijn geen pictogrammen aangebracht volgens de NEN 3011.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

6.

De in het bouwsel aanwezige transparantverlichting is aan het oog onttrokken.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

Verwarming

 
 
 
 
 
 

Gasinstallaties voldoen niet aan de voorwaarden gesteld in NEN 1078, Gavo 1976 en NEN 3324.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

De waterinhoud van een gevulde of een lege gasfles bedraagt meer dan 45 liter en/of de aanwezige gevulde en lege gasflessen hebben gezamenlijk meer dan een totale waterinhoud van 115 liter.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

De aangesloten en reserve gasflessen zijn: niet buiten een tent en overkapping opgesteld, en/of voor onbevoegden toegankelijk, en/of niet goed geventileerd opgesteld en/of niet tegen opwarming door zonnestraling beschermd.

0/1

€ 250

€ 250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Ruimteverwarmingtoestellen met aansluitingen zijn niet goedgekeurd door de GIVEG.

2

€ 250

€ 2.500

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Bereiding van voedsel

 
 
 
 
 
 

Nabij het bereidingstoestel (o.a. barbecue) is geen blusmiddel met een inhoud van tenminste 6 kg c.q. liter voor de brandklassen A, B en C aanwezig.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Bereiding op gas of elektriciteit

 
 
 
 
 
 

1.

Bij het bereiden van voedsel op gas of elektriciteit in een tent en/of onder een overkapping wordt niet voldaan aan de eisen met betrekking tot gasinstallaties en –flessen onder ‘verwarming’ en ‘bereiding van voedsel’ in het aanwijzingsbesluit. De opstelling van de bak- en braadapparatuur is qua afstand tot het doek van de tent en/of overkapping niet dusdanig, zodat er geen brandgevaarlijke situatie ontstaat.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

2.

De verbindingsslang(en) tussen de gasflessen en een bereidingstoestel op gas zijn:

 

 

 

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

* niet vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer staaldraad- en/of textielinlagen, volgens NEN 3143;

1

€ 250

€ 1.250

 

 

 

 

* niet met behulp van deugdelijke slangenklemmen vast aan de gasflessen en aan het bereidingstoestel bevestigd en zijn niet vrij ongespannen aangelegd;

1

€ 250

€ 1.250

 

 

 

 

* niet zodanig aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden worden bloot gesteld of mechanisch kunnen worden beschadigd;

1

€ 250

€ 1.250

 

 

 

 

* niet zo kort mogelijk gehouden en langer dan 1 meter;

1

€ 250

€ 1.250

 

 

 

 

* niet in goede staat; dit wil zeggen dat de verbindingsslang poreus is.

1

€ 250

€ 1.250

 

 

 

Bereiding op vaste stoffen, zoals houtskool (bijvoorbeeld: barbecue op houtskool)

 
 
 
 
 
 

1

Een bereidingstoestel gestookt op vaste stoffen (o.a. houtskool) is in een tent dan wel onder een overkapping geplaatst. Het bereidingstoestel is niet op tenminste 5 meter afstand buiten een tent dan wel overkapping geplaatst, zodanig dat er geen brandgevaar bestaat voor de directe omgeving en het tijdelijk bouwsel.

0/1

€ 250

€ 250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

2

Voor het aanmaken van een met houtskool gestookt bereidingstoestel wordt geen gebruik gemaakt van de speciaal daarvoor bestemde aanmaakblokjes. Er wordt gebruik gemaakt van brandbare vloeistoffen voor het aanmaken van een dergelijk bereidingstoestel.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

 
 
 
 
 
 

1

Een frituurtoestel is niet thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.

0/1

€ 250

€ 250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

2

Met de verwarmingsapparatuur wordt olie of vet verwarmd en er zijn in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur geen goed passende en hanteerbare deksels aanwezig om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

3

Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen is niet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar (NEN 6065 klasse 2), dan wel zijn niet bekleed met een onbrandbaar en een warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, zijn niet 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze bekleed.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

4

Een bakkraam is in de omgeving van brandgevaarlijke materialen geplaatst en dit is niet toegestaan. Er zijn geen zodanige maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door het verplaatsen van de kraam of het aanbrengen van een isolerende laag, dat de brandbare materialen niet hun eigen ontbrandingstemperatuur zullen bereiken.

0/1

€ 250

€ 250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Inrichting

 
 
 
 
 
 

1.

In de inrichting (tent en/of overkapping) wordt het maximum aantal personen overschreden (maximaal 2 personen per m2 vrij beschikbaar vloeroppervlak).

1

€ 1.000

€ 5.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

2.

De tent en/of overkapping wordt voor de openstelling voor het publiek gecontroleerd. De melder heeft hiervoor niet tijdig contact opgenomen met de brandpreventist van de gemeente via telefoonnummer (040) 258 44 33.

2

€ 100

€ 1.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

3.

De hoogte in de tent of onder de overkapping bedraagt minder dan 2,40 meter. Bij een tent dan wel overkapping die over de openbare weg gespannen is bijvoorbeeld met behulp van trussen, is de minimale doorrijdhoogte van 4,20 meter, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, voor de hulpdiensten niet gewaarborgd.

2

€ 1.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

4.

In de tent of onder de overkapping toegepaste versieringen en stofferingen zijn niet uitgevoerd in onbrandbaar materiaal.

1

€ 1.250

€ 6.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

5.

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen geen vrije ruimte aanwezig van tenminste 0,45 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, loopt de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes niet door.

2

€ 1.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

6.

Aan het einde van een rij is, ten opzichte van het einde van de naastgelegen rij of de wand van de tent dan wel overkapping geen uitgang met een breedte van minimaal 1,10 meter aanwezig.

2

€ 1.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

Toezicht en controle

 
 
 
 
 
 

Gedurende de tijd dat personen in het bouwsel aanwezig zijn, is geen voor de naleving van de eisen van de gebruikstoestemming verantwoordelijke persoon aanwezig die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren en/of deze persoon is niet voorzien van een telefoon(mobiel) voor eventueel te waarschuwen hulpverleningsdiensten. De naam en het telefoonnummer van deze persoon zijn niet tijdig aan de brandpreventist van de gemeente doorgegeven via telefoonnummer (040) 258 44 33.

2

€ 1.000

€ 10.000

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Blusmiddelen

 
 
 
 
 
 

1.

Het minimum aantal blusmiddelen in verhouding tot de oppervlakte van de tent en/of overkapping is niet aanwezig in de tent dan wel onder de overkapping.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

2.

Draagbare blustoestellen zijn niet goedgekeurd en/of niet duidelijk zichtbaar aangebracht en/of niet steeds voor direct gebruik gereed.

1

€ 250

€ 1.250

Aanwijzingsbesluit en nadere regels Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen

 

artikel 2

 

Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Sanctietabel Kermis

[Rij 2]

[Cel 1]

[Rij 3]

[Cel 1]

Categorie 0 (accuut gevaar) --> bestuursdwang toepassen! Afblazen activiteit, verwijderen BBQ of andere spoedeisende maatregelen.

[Rij 4]

[Cel 1]

Categorie 1

[Rij 5]

[Cel 1]

Categorie 2

[Rij 6]

[Cel 1]

Indien er in de kolom 'Categorie' twee categorieën vermeld zijn, dient een keuze gemaakt te worden, afhankelijk van de ernst van de situatie. De zwaarste sanctie is met de bijbehorende kleur gearceerd.