Regeling vervallen per 01-07-2023

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Oost 2020)

Geldend van 27-06-2019 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Oost 2020)
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2019 01-07-2023 nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-160410

Z-19-47978 / INT-19-18264