Regeling vervallen per 01-07-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Westland 2019)

Geldend van 01-07-2019 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Westland 2019)
Citeertitel Huisvestingsverordening Westland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 01-07-2023 nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-158938

Onbekend.