Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord)

Geldend van 26-06-2019 t/m 26-08-2021

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2019 01-03-2019 27-08-2021 nieuwe regeling

11-06-2019

stcrt-2019-36132

Onbekend.