Regeling vervallen per 30-06-2023

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m 29-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 30-06-2023 Nieuwe regeling

06-06-2019

gmb-2019-156921

Z 49624