Regeling vervallen per 27-09-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland tot Openstelling POP3 maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap, juni 2019 (Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019)

Geldend van 28-12-2019 t/m 26-09-2019 met terugwerkende kracht vanaf 26-06-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland tot Openstelling POP3 maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap, juni 2019 (Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019)
Citeertitel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/CVDR389957/CVDR389957_6.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 26-06-2019 27-09-2019 artikel 6

17-12-2019

prb-2019-8488

2525111
27-06-2019 28-12-2019 nieuwe regeling

18-06-2019

prb-2019-4580

2414323