Verordening Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' gemeente Tilburg

Geldend van 25-06-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' gemeente Tilburg
Citeertitel Verordening Stimuleringslening 'aan de slag met je huis' gemeente Tilburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 139 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening duurzaamheidslening Tilburg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2019 nieuwe regeling

06-05-2019

gmb-2019-155752

Raadsbesluit 2019_825-8