Regeling vervallen per 04-07-2023

Huisvestingsverordening Gemeente Papendrecht 2019

Geldend van 14-03-2022 t/m 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Gemeente Papendrecht 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening Papendrecht 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2017-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2022 04-07-2023 3e wijz. (art. 1.1, art. 2.1.1 t/m art. 2.1.5, art. 2.1.7, art. 2.1.9 t/m art. 2.1.20)

24-02-2022

gmb-2022-107655

Onbekend.
15-07-2021 14-03-2022 Intrekking Hoofdstuk 3 Samenstelling van de woonruimtevoorraad

01-07-2021

gmb-2021-209314

Zaaknr. 2021-0059660
03-10-2019 15-07-2021 wijziging ( art.1.1, 3.14 t/m 3.1.9, art. 3.3.3 , 4.1,4.2 en art. 5.1

26-09-2019

gmb-2019-238233

Onbekend.
01-07-2019 03-10-2019 Nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-155562

Onbekend.