Regeling vervallen per 16-09-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2019)

Geldend van 01-07-2019 t/m 15-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Delfland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2019)
Citeertitel Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nieuwe Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 16-09-2023 nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-155558

2019-15403