Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019)

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Vijfheerenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019)
Citeertitel Huisvestingsvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 01-01-2022 nieuwe regeling

13-06-2019

gmb-2019-155014

Onbekend.