Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels urgenties Uitgeest 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels urgenties Uitgeest 2019
Citeertitel Beleidsregels urgenties Uitgeest 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR625297/CVDR625297_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 01-07-2023 Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-154896

Onbekend.