Regeling vervallen per 01-07-2023

Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019

Geldend van 23-03-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening Bergen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 5 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 7 van de Huisvestingswet 2014
 4. artikel 9 van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 10 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 11 van de Huisvestingswet 2014
 7. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014
 8. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 9. artikel 14 van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 20 van de Huisvestingswet 2014
 11. artikel 23a van de Huisvestingswet 2014
 12. artikel 23b van de Huisvestingswet 2014
 13. artikel 23e van de Huisvestingswet 2014
 14. artikel 33a van de Huisvestingswet 2014
 15. artikel 23d van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2022 01-07-2023 artikel 1, 15, 16, bijlage 1, toelichting

08-03-2022

gmb-2022-126333

B21.00622
09-02-2021 01-01-2021 23-03-2022 Art. 6; vanaf 1 april 2021 - art.1, Hfd3, artt. 16 t/m 20, bijlage 1

28-01-2021

gmb-2021-37939

Onbekend.
01-01-2021 09-02-2021 art. 1, hst 3 en 4

16-06-2020

gmb-2020-175394

Onbekend.
01-07-2019 01-01-2021 Nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-154820

Onbekend.