Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing (Beleidsregels behorend bij het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing)

Geldend van 04-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing (Beleidsregels behorend bij het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing)
Citeertitel Beleidsregels behorend bij het vergunningsstelsel voor onttrekking en splitsing
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019 nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-154126

109129