Subsidieregeling kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf (KEI 2019)

Geldend van 25-06-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-06-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf (KEI 2019)
Citeertitel KEI 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR623018/CVDR623018_1.html
  2. https://www.snn.nl/sites/default/files/2018-07/AGVV%20nr%202017%201084_6_0.pdf
  3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR392443/CVDR392443_1.html
  5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR602464/CVDR602464_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2019 11-06-2019 nieuwe regeling

18-06-2019

prb-2019-4535

2019001480