Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent vergunningvrije evenementen Zoetermeer

Geldend van 21-06-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent vergunningvrije evenementen Zoetermeer

De burgemeester van Zoetermeer

Besluit

Op basis van artikel 2:13, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer de volgende regels voor vergunningvrije evenementen vast te stellen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een melding

 • -

  er mogen niet meer dan 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn;

 • -

  het evenement duurt niet langer dan één dag;

 • -

  het evenement vindt plaats op maximaal één dag tussen 10.00 uur en 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 24.00 uur;

 • -

  het evenement mag geen commerciële activiteit zijn;

 • -

  bouwsels en objecten mogen niet groter zijn dan 25 vierkante meter;

 • -

  het evenement moet drie weken voordat het evenement wordt gehouden, bij de burgemeester worden gemeld door middel van een volledig ingevuld daartoe vastgesteld formulier;

 • -

  sportdagen van scholen, die buiten het terrein van scholen worden georganiseerd, vallen ook onder deze regels.

Algemene voorwaarden aan de melding

Algemene voorwaarden

 • 1.

  Het evenement wordt uitgevoerd conform de in het meldingsformulier vermelde informatie.

 • 2.

  Voorafgaand aan het evenement dienen alle omwonenden op de hoogte te worden gebracht van het evenement en de activiteiten.

 • 3.

  Gedurende het hele evenement dient er een contactpersoon direct bereikbaar te zijn voor de gemeente en de hulpdiensten.

 • 4.

  Aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, brandweer en politie dienen terstond en stipt te worden opgevolgd.

 • 5.

  Er moet een onbelemmerde doorgang gewaarborgd zijn voor ambulance, politie en brandweer van ten minste 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog.

 • 6.

  Kabels en snoeren moeten indien deze over de grond lopen, met goede plakstrips worden vastgeplakt, zodat struikelen en vallen wordt voorkomen.

 • 7.

  Direct na afloop van het evenement dient het terrein en de openbare weg te worden gereinigd en vrij van afval en in de oude staat te worden opgeleverd.

 • 8.

  De organisator wordt dringend geadviseerd geen wegwerpplastic te gebruiken.

Geluid

 • 1.

  Het equivalente geluidsniveau op de gevel van een woning mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven.

Periode

Tijdsperiode

Moderne woning

Oudere woning

Dagperiode

07.00 – 19.00 uur

75 dB(A)

70 dB(A)

Avondperiode

19.00 – 23.00 uur

70 dB(A)

65   B(A)

Avondperiode (vrijdag en zaterdag)

19.00 – 24.00 uur

70 dB(A)

65   B(A)

 • 2.

  Als er bij de politie of de gemeente klachten komen over het geluid dan kunnen ambtenaren van de politie of de gemeentelijke toezichthouders nadere aanwijzingen geven ten aanzien van de muziek of het geluid. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Brandveiligheid

 • 1.

  Gebouwen, inrichtingen en andere objecten dienen direct voor het materieel van de brand-weer, politie en andere hulpverleningsdiensten bereikbaar te zijn.

 • 2.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

 • 3.

  De afstand op de openbare weg tussen een tijdelijk voorwerp zoals een luchtkussen of een partytent en een ander bouwwerk dient minimaal vijf meter te bedragen.

Verkeersveiligheid

 • 1.

  Doorgaande verkeersroutes moeten gewaarborgd zijn.

 • 2.

  De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht.

 • 3.

  Wegen mogen slechts worden afgesloten met hekken die voorzien zijn van verkeersbord model C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (gesloten in beide richting voor alle verkeer behalve voetgangers). Deze hekken dienen eenvoudig te verplaatsen te zijn voor voertuigen van brandweer, politie en ambulance.

Constructieve veiligheid

Opblaasobjecten (zoals springkussens en stormbanen) zijn tot en met windkracht vier toegestaan waarbij een goede verankering in de grond, of - indien niet mogelijk - voldoende contragewicht naar omvang van het object, wordt toegepast.

Opmerkingen

 • 1.

  Als er bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt dan moet een ontheffing van de Drank- en horecawet worden aangevraagd.

 • 2.

  Indien de gemeente het terrein of de weg alsnog moet reinigen of herstellen worden de kosten in rekening gebracht bij de melder en/of de organisator van het evenement.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Zoetermeer, 12 juni 2019,

De burgemeester van Zoetermeer,

Ch.B. Aptroot