Regeling vervallen per 01-07-2023

Huisvestingsverordening tweede woningen 2019

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening tweede woningen 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening tweede woningen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvestingsverordening tweede woningen 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 21 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-07-2023 gewijzigde regeling

10-12-2020

gmb-2020-335322

20b.08252
01-07-2019 01-01-2021 Nieuwe regeling

06-06-2019

gmb-2019-149655

19b.02528