Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

Geldend van 20-06-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

Vaststelling 1e Herziening Gebiedsbeleid Rijnhaven Oost

Bekendmaking vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt bekend, dat de zij op 5 juni 2019 de 1e Herziening gebiedsbeleid Rijnhaven Oost heeft vastgesteld.

Wat is het gebiedsbeleid?

Voor Rijnhaven Oost is in 2016 een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het onder andere mogelijk dat de regels (open normen) van het bestemmingsplan verder uitgelegd kunnen worden met beleidsregels. Deze beleidsregels staan in het gebiedsbeleid. Binnen deze regels kunnen initiatieven worden gerealiseerd in Rijnhaven Oost.

Waarom een herziening?

In 2016 is het gebiedsbeleid voor het eerst vastgesteld. Er is behoefte om dit beleid aan te passen door opgedane ervaringen met het beleid en nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Het gebiedsbeleid en haar grenzen

Het plangebied betreft het plangebied van het omgevingsplan Rijnhaven Oost.

Bezwaar/beroep

Tegen het vastgestelde gebiedsbeleid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

Het gebiedsbeleid treedt één dag na publicatie van het vaststellingsbesluit in werking.

Wanneer en waar kunt u het gebiedsbeleid inzien?

Iedereen kan het gebiedsbeleid, met identificatienummer NL.IMRO.0484.GBrijnhavenoost-VA02, digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 19 juni 2019