Beleidsregel van het college en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent een vergoeding voor medische kosten (Beleidsregel AV-Delft 2019)

Geldend van 10-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent een vergoeding voor medische kosten (Beleidsregel AV-Delft 2019)
Citeertitel Beleidsregel AV-Delft 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 31 van de Participatiewet
  2. artikel 32 van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel AV-Delft 2015. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2019 nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-147907

3915025