Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019

Geldend van 11-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022 1e wijziging (art. 1.1, 2.1.1 t/m 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9 t/m 2.2.7, 3.1 t/m 3.2, 3.2.1 t/m 3.2.6, 3.3.1 t/m 3.3.6, 3.4 t/m 3.8, 4.3 t/m 4.7, 5.1 t/m 5.5, bijlagen 1 t/m 3.

22-02-2022

gmb-2022-105666

Onbekend.
01-07-2019 11-03-2022 nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-147818

BBV 2019-0031473