GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING “PARTICIPATIEBEDRIJF KEMPENPLUS”

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING “PARTICIPATIEBEDRIJF KEMPENPLUS”
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling “Participatiebedrijf Kempenplus”
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlage exb-2019-28705

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 1 van de Gemeentewet
  3. artikel 1 van de Participatiewet
  4. artikel 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. artikel 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  6. artikel 1 van de Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019 vervanging regeling

23-04-2019

stcrt-2019-33598

Onbekend.