Regeling vervallen per 01-01-2023

Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraden en colleges van diverse gemeente en waterschap houdende regels omtrent SVHW Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoeksche Waard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraden en colleges van diverse gemeente en waterschap houdende regels omtrent SVHW Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2023 wijziging

11-06-2019

stcrt-2019-32818

Onbekend.